@ 28-06-2017 03:03:55 PM - [GGH] GrandGwav Hotel @ $0.05 down -0.06 [LFS] Lamor Funebres S.A. @ $0.05 down -0.01 [FXB] Frajilex Blok S.A. @ $0.16 down -0.01 [LLA] Lolom ak Lalaw S.A. @ $0.72 down -2.70 [GGR] Gangans Reunis @ $0.36 up +0.11 [RBL] Rhum Barbanlong @ $0.36 down -0.02 [DBB] Dijisel Bonbon @ $0.02 down -0.13 [DFM] Dok Fey Medical @ $11.82 up +6.54 [MAG] Magouy S.A. @ $0.12 up +0.01 [FKR] Fresko Refrijerasyon @ $3039.89 up +0.05 [BOL] Bank of Lajan @ $0.25 down -0.16 [GKL] Gwoup Komberlande @ $9.06 up +4.30 [KFM] Kakofoni Mizik @ $0.07 down -0.06 [CRC] Kafe Recho @ $0.16 up +0.03 [ZAS] Zanmi Asirans @ $1.23 down -3.23 [MNF] Manifestasyon S.A. @ $8.69 down -1.74 [GGH] GrandGwav Hotel @ $0.05 down -0.06 [LFS] Lamor Funebres S.A. @ $0.05 down -0.01 [FXB] Frajilex Blok S.A. @ $0.16 down -0.01 [LLA] Lolom ak Lalaw S.A. @ $0.72 down -2.70 [GGR] Gangans Reunis @ $0.36 up +0.11 [RBL] Rhum Barbanlong @ $0.36 down -0.02 [DBB] Dijisel Bonbon @ $0.02 down -0.13 [DFM] Dok Fey Medical @ $11.82 up +6.54 [MAG] Magouy S.A. @ $0.12 up +0.01 [FKR] Fresko Refrijerasyon @ $3039.89 up +0.05 [BOL] Bank of Lajan @ $0.25 down -0.16 [GKL] Gwoup Komberlande @ $9.06 up +4.30 [KFM] Kakofoni Mizik @ $0.07 down -0.06 [CRC] Kafe Recho @ $0.16 up +0.03 [ZAS] Zanmi Asirans @ $1.23 down -3.23 [MNF] Manifestasyon S.A. @ $8.69 down -1.74


(1) - EstokMaket se yon mache kote ou achte oswa vann aksyon.
(2) - Yon aksyon se yon ti moso yon konpani ayisyen oswa etranje.
(3) - Achte a ba pri, vann le pri a monte pou ka fe benefis jiska ke ou milyone.
(4) - Li dokuman sa pou plis infomasyon.

JWE EstokMaket !