@ 18-08-2017 06:30:45 AM - [DJD] Djondjon Dealers @ $0.02 down -0.10 [KIG] Kob Invest Gwoup @ $3.02 up +0.77 [PKP] Pipop Kolapop @ $0.10 down -0.07 [TBR] Twoubadou Records @ $0.01 down -0.32 [BAN] Bannann SA @ $3514.87 up +0.10 [GZR] Gwozin Radyo FM @ $3504.32 up +0.03 [AFR] Antifrod S.A. @ $3497.49 up +0.07 [RBL] Rhum Barbanlong @ $0.27 up +0.01 [LDC] Limonade Dry Cleaning @ $3509.18 up +0.14 [FXB] Frajilex Blok S.A. @ $0.14 up +0.09 [WLB] Woulib S.A. @ $3517.16 up +0.20 [LLA] Lolom ak Lalaw S.A. @ $6.66 up +5.79 [BOL] Bank of Lajan @ $0.27 up +0.04 [WNG] Wanga Negess S.A. @ $0.08 up +0.02 [DJD] Djondjon Dealers @ $0.02 down -0.10 [KIG] Kob Invest Gwoup @ $3.02 up +0.77 [PKP] Pipop Kolapop @ $0.10 down -0.07 [TBR] Twoubadou Records @ $0.01 down -0.32 [BAN] Bannann SA @ $3514.87 up +0.10 [GZR] Gwozin Radyo FM @ $3504.32 up +0.03 [AFR] Antifrod S.A. @ $3497.49 up +0.07 [RBL] Rhum Barbanlong @ $0.27 up +0.01 [LDC] Limonade Dry Cleaning @ $3509.18 up +0.14 [FXB] Frajilex Blok S.A. @ $0.14 up +0.09 [WLB] Woulib S.A. @ $3517.16 up +0.20 [LLA] Lolom ak Lalaw S.A. @ $6.66 up +5.79 [BOL] Bank of Lajan @ $0.27 up +0.04 [WNG] Wanga Negess S.A. @ $0.08 up +0.02


(1) - EstokMaket se yon mache kote ou achte oswa vann aksyon.
(2) - Yon aksyon se yon ti moso yon konpani ayisyen oswa etranje.
(3) - Achte a ba pri, vann le pri a monte pou ka fe benefis jiska ke ou milyone.
(4) - Li dokuman sa pou plis infomasyon.

JWE EstokMaket !