@ 16-12-2017 04:08:09 AM - [PKP] Pipop Kolapop @ $0.23 up +0.19 [AKS] Aksyon Social @ $0.07 down -0.28 [PIK] Ponya Ipotek @ $7.26 up +5.20 [DBB] Dijisel Bonbon @ $0.29 up +0.19 [LFS] Lamor Funebres S.A. @ $0.04 down -0.05 [OPP] Opozisyon S.A. @ $0.15 up +0.08 [ZTK] Zandolit Technologies @ $4651.71 up +0.11 [GZR] Gwozin Radyo FM @ $4661.22 up +0.10 [MKF] Marengwen Konfor @ $4657.03 up +0.08 [GGH] GrandGwav Hotel @ $0.20 up +0.11 [SSS] SiteSoley Sekirite @ $12.33 up +9.03 [TDM] Teledyol Media @ $0.03 down -0.15 [WLB] Woulib S.A. @ $4668.20 up +0.06 [PGP] Panngas Power @ $0.18 up +0.13 [PKP] Pipop Kolapop @ $0.23 up +0.19 [AKS] Aksyon Social @ $0.07 down -0.28 [PIK] Ponya Ipotek @ $7.26 up +5.20 [DBB] Dijisel Bonbon @ $0.29 up +0.19 [LFS] Lamor Funebres S.A. @ $0.04 down -0.05 [OPP] Opozisyon S.A. @ $0.15 up +0.08 [ZTK] Zandolit Technologies @ $4651.71 up +0.11 [GZR] Gwozin Radyo FM @ $4661.22 up +0.10 [MKF] Marengwen Konfor @ $4657.03 up +0.08 [GGH] GrandGwav Hotel @ $0.20 up +0.11 [SSS] SiteSoley Sekirite @ $12.33 up +9.03 [TDM] Teledyol Media @ $0.03 down -0.15 [WLB] Woulib S.A. @ $4668.20 up +0.06 [PGP] Panngas Power @ $0.18 up +0.13


(1) - EstokMaket se yon mache kote ou achte oswa vann aksyon.
(2) - Yon aksyon se yon ti moso yon konpani ayisyen oswa etranje.
(3) - Achte a ba pri, vann le pri a monte pou ka fe benefis jiska ke ou milyone.
(4) - Li dokuman sa pou plis infomasyon.

JWE EstokMaket !